Skip to main content

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling

Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien

Ekstern rapport |  2018
18. juni 2019

Olsen, T., Kermit, P., Dahl, N., Søndenaa, E. & Envik, R. (2018). Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling. Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien. Rapport 5/18. Bodø: Nordlandsforskning.

Fafo-forskere