Eksterne rapporter

Rapportsøk

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling
Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Nina Dahl, Erik Søndenaa, Robert Envik

2018

Les mer og last ned pdf / Download

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Terje Olsen

Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling