Skip to main content

Samarbeid for utvikling

Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter

  • Ekstern rapport  | 
  • 2006
  • 9. november 2015

Hernes, G., Grimsrud, B. & Hippe, J. M. (2006). Samarbeid for utvikling. Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter. Rapport til HF - hovedorganisasjonenes fellestiltak.