Eksterne rapporter

Rapportsøk

Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo

Heidi Wiig Aslesen, Tori Grytli, Arne Isaksen, Bård Jordfald, Ove Langeland og Olav R Spilling

1997

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo