Skip to main content

Utenlandske arbeidstakere i Tyskland

  • Ekstern rapport  | 
  • 1995
  • 1. februar 2016

Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Utenlandske arbeidstakere i Tyskland. I J. Magerøy (red.), Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 1995:004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere