Skip to main content

Varsling i arbeidslivet

  • Ekstern rapport  | 
  • 2014
  • 17. mars 2015
  • Status for ytringsfirheten    
  • Bernhard Enjolras, Terje Rasmussen og Kari Steen Johansen    
  • Oslo    
  • Institutt for samfunnsforskning

Trygstad, S. & Ødegård, A. M. (2014). Varsling i arbeidslivet. I B. Enjolras, T. Rasmussen & K. Steen-Johnsen (red.), Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapport fra prosjektet. Rapport 2014:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.