Skip to main content
  • Torgeir Aarvaag Stokke

Etableringen av kriterier for lokale forhandlinger i privat sektor

  • Fafo-notat 2012:01
  • Fafo-notat 2012:01

Dette notatet gir en historisk fremstilling av kriteriene for lokal lønnsdannelse i privat sektor. Tema som drøftes er:

  • Bakteppet for innføringen av kriterier for lokal lønnsdannelse.
  • Innføringen av fem kriterier for lokale lønnstillegg i Verkstedsoverenskomsten og enkelte andre landsdekkende tariffavtaler i 1982.
  • De «fire kriteriene» for lokale forhandlinger som ble innført gjennom det samordnede lønnsoppgjøret mellom LO og NHO i 1990.
  • Kriterier for lokal lønnsdannelse i ulike tariffavtaler utenfor LO/NHO-området.
  • Noen erfaringer med kriteriene, og betydningen for den lokale lønnsdannelsen.
  • Publisert: 2. januar 2012
  • Ordrenr. 10147
Last ned publikasjonen