Skip to main content
  • Bård Jordfald

Privat tjenesteyting

  • Fafo-notat 2012:04
  • Fafo-notat 2012:04

Dette notatet er utarbeidet for LO, som et forprosjekt innenfor privat tjenesteyting. Notatet ser nærmere på utviklingstrekk, utfordringer og kunnskapsbehov for sektoren og tar utgangspunkt i seks spesifikke problemstillinger som blir besvart kronologisk. Notatet avsluttes med noen kommentarer fra Fafo.

  • Publisert: 3. januar 2012
  • Ordrenr. 10150
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere