Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård

EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier?

  • Fafo-notat 2006:14
  • Fafo-notat 2006:14

Dette er en underveisrapportering fra Fafos strategiske instituttprogram: Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen: Konsekvenser for bedrifters arbeidskraftstrategier, institusjonell regulering og tilpasning i arbeidsmarkedet.

 

Se sluttrapporten fra prosjektet: Grenseløst arbeidsliv?

  • Publisert: 10. januar 2006
  • Ordrenr. 10004