Skip to main content
  • Sol Skinnarland og Leif Moland

Lokale arbeids- og velferdskontor

Ansattes perspektiver på etablering av en felles førstelinje i den nye NAV-reformen

  • Fafo-notat 2006:17
  • Fafo-notat 2006:17
NAV-reformen er den største omleggingen av arbeids- og velferdsforvaltningen i nyere tid. Aetat og Trygdeetat nedlegges i sin nåværende form og opprettes som en ny statlig Arbeids- og velferdsetat. Sosialtjenesten opprettholdes som kommunalt ansvar, mens de to forvaltningsnivåene samlokaliseres i en felles førstelinjetjeneste i form av lokale arbeids- og velferdskontor. Ett av hovedmålene for de nye arbeids- og velferdskontorene er å bidra til at flere enn tidligere skal komme raskere i arbeid, framfor å gå på stønader som trygd og sosialhjelp.

Dette notatet retter søkelyset mot de ansattes roller i en så stor omstilling og trekker fram de fagorganisertes syn på hva som er de viktigste utfordringene for de nye lokale arbeids- og velferdskontorene.
  • Publisert: 11. januar 2006
  • Ordrenr. 10007