Skip to main content
  • Geir Veland og Jon M. Hippe

Individuell og kollektiv fleksibilitet i tjenestepensjonsordninger

  • Fafo-notat 2006:18
  • Fafo-notat 2006:18
Dette notatet omhandler individuelle og kollektive valg i innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger, der utgangspunktet er opphevelsen av adgangen til skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPA), adgangen for selvstendig næringsdrivende til sparing etter innskuddspensjonsloven og innføringen av OTP.

Notatet gir en beskrivelse av individuell og kollektiv fleksibilitet i kollektive pensjonsinnretninger i et utvalg land – Danmark, Sverige og Storbritannia.

Denne beskrivelsen danner, sammen med en prinsipiell drøfting av spørsmålet om individuelle og kollektive valg,grunnlaget for en presentasjon av ulike modeller for hvordan man kan åpne for større grad av individuelle og kollektive beslutninger om blant annet tilleggssparing i kollektive ordninger. Dette er den andre utgaven av notatet, hvor det er lagt inn ytterligere opplysninger om muligheter for individuell tilleggssparing m.m. i Danmark og Sverige, basert på oppdatert informasjon fra de to landene.
  • Publisert: 12. januar 2006
  • Ordrenr. 10008