Skip to main content
  • Guri Tyldum

Europeisk og norsk politikk for å regulere tilstedeværelse av irregulære migranter

  • Faktaflak oktober 2021
  • Faktaflak oktober 2021

Dette notatet gir en oversikt over de viktigste politiske virkemidlene som brukes for å redusere omfanget av irregulære migranter som allerede befinner seg i EU, og beskriver bruken av disse i Norge og noen andre europeiske land. De to viktigste virkemidlene er returpolitikk, tiltak for å motivere for retur til hjemlandet, og regulariseringstiltak, tiltak som kan gi migrantene lovlig opphold i Europa.

  • Publisert: 20. januar 2022

Fafo-forskere