Skip to main content
  • Anna Hagen og Odd Bjørn Ure

Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren

  • Fafo-notat 2006:12
  • Fafo-notat 2006:12

Kompetanseutvikling i matsektoren (KIM) ble etablert som et treårig nasjonalt program i 2002. Et hovedmål med programmet var å bidra til økt satsing på kompetansebyggende tiltak i matsektoren. Fafo har evaluert programmet på oppdrag fra Mattilsynet.

  • Publisert: 8. januar 2006
  • Ordrenr. 10002
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere