Skip to main content
  • Leif E. Moland

Erfaringer med «Fleksibel arbeidstid» ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter

  • Fafo-notat 2006:11
  • Fafo-notat 2006:11
Oslo kommune startet våren 2004 et arbeid for å redusere omfanget av uønsket deltid blant kommunens ansatte. Fafo har vært engasjert til å bistå kommunen i dette arbeidet i form av forelesninger, prosessveiledning og en empirisk kartlegging av deltidsfenomenet i Oslo. Dette notatet er det andre av tre rapporteringer til Utviklings- og kompetanseetaten. Det beskriver Abildsø Bo- og rehabiliteringssenters (ABR) erfaringer med "Fleksibel arbeidstid" (FA), en arbeidstidsordning der de ansatte hver 6. uke fordeler vakter for neste periode. I et senere notat vil dette arbeidet vurderes i lys av målsettingene for det overgripende deltidsprosjektet.

I det første notatet, Uønsket deltid – også et Oslo-fenomen, ble det dokumentert at Oslo har et langt større antall små, uønskede stillinger enn en tidligere har trodd, og at dette er uheldig både for de ansatte det gjelder, for en effektiv tjeneste og for kvalitetens på tjenesten til bruker.
  • Publisert: 7. januar 2006
  • Ordrenr. 10001
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere