Skip to main content
  • Karstein Haarberg og Stein Hansen

Evaluering av satsingen under strategiplanen for Asia i perioden 1994-98

  • Fafo-notat 1999:09
  • Fafo-notat 1999:09
Denne rapporten omhandler Regjeringens Asiaplan og evaluerer dens virke siden oppstarten. Forskningsstiftelsen Fafo, i samarbeid med Nordic Consulting Group, fikk i november 1998 i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet å evaluere planen.
  • Publisert: 8. januar 1999
  • Ordrenr. 621
Last ned publikasjonen