Skip to main content
  • Bård Jordfald

Struktur og utviklingstrekk i handels- og servicenæringen

  • Fafo-notat 1999:08
  • Fafo-notat 1999:08
Dette notatet er en del av prosjektet «Arbeidsmarkedssituasjonen innen handels- og servicenæringene» som Fafo utfører på oppdrag fra Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Handel og Kontor (HK) og Norges forskningsråd (NFR). Temaet for prosjektet er arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen.
  • Publisert: 7. januar 1999
  • Ordrenr. 620

Fafo-forskere