Fafo-notater

Rapportsøk

§20 – Fagbrev gjennom dokumentasjon av realkompetanse i Norge

Arne Pape

Fafo-notat 2000:06

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring, Fag- og yrkesopplæring

I §20 i lov om voksenopplæring fra 1976 heter det at «fagprøve/svenneprøve kan avlegges utenom læreforhold. For førstegangsprøve må det dokumenteres minst 25 prosent lengre, allsidig praksis i faget enn den fastsatte læretid.» Denne bestemmelsen har spilt en viktig rolle i norsk arbeidsliv. Dette notatet vil gi en gjennomgang av erfaringer og synspunkter på denne bestemmelsen, og den politiske debatten som pågår om hvilken rolle denne bestemmelsen skal spille i norsk utdannings- og kompetansepolitikk.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 639