Skip to main content
  • Kristin Alsos

Bemanningsforetak

Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land

  • Fafo-notat 2010:03
  • Fafo-notat 2010:03

EUs direktiv om arbeid i bemanningsforetak skal gjennomføres i norsk rett i 2011. Direktivet inneholder blant annet et prinsipp om likebehandling når det gjelder arbeidsvilkår i bemanningsforetaket og i innleiebedriften, og krever endringer i den norske lovgivningen. Tilsvarende prinsipper kan en imidlertid allerede finne i flere europeiske land. Notatet tar for seg hvordan dette, og andre reguleringsspørsmål, er løst i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland.

  • Publisert: 1. januar 2010
  • Ordrenr. 10099
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere