Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune

  • Fafo-notat 2018:09
  • Fafo-notat 2018:09

Fafo har på oppdrag for Bærum kommune gått igjennom dagens varslerordning. Kommunen etablerte et eget varslersekretariat allerede i 2007, og vi retter særlig oppmerksomhet mot dette, samtidig som vi omtaler varsling i linja og varsling til bedriftshelsetjenesten. Avslutningsvis i notatet presenteres noen mulige forbedringspunkter som vi ber kommunen vurdere.

  • Publisert: 14. mars 2018
  • Ordrenr. 10274