Skip to main content
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i norsk arbeidsliv

Den det varsles om, mottak og håndtering

  • Fafo-notat 2018:06
  • Fafo-notat 2018:06

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet har Fafo undersøkt varslingsprosessen fra fire ulike vinkler. Hvordan oppleves det å bli utpekt som ansvarlig for kritikkverdige forhold, og hvilke reaksjoner blir man møtt med? Hvordan håndterer de som mottar varsler den utpekte ansvarlige og varsleren? Hvordan er det å være kolleger av den som varsler og den det varsles om, og sist, men ikke minst – hvordan er det å være varsler i Norge? Undersøkelsen baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført vinteren 2017 og 2018.

  • Publisert: 15. mars 2018
  • Ordrenr. 10271

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Forbundene Industri Energi, FLT, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet, sammen med Fritt Ord