Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede
Evaluering av trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Erfaringer fra og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 4 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

Hanne Bogen og Leif E. Moland