Fafo-notater

Rapportsøk

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Christer Hyggen

Fafo-notat 2010:12

Nettutgave

Som et ledd i satsingen mot barnefattigdom gir Arbeids- og velferdsdirektoratet tilskuddsmidler til utvalgte kommuner. Hovedmålet med tiltaket er å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar bistand fra sosialtjenesten. Midlene kan anvendes direkte overfor familien, til det enkelte barn eller til generelle aktiviteter overfor barn og unge/ barnefamilier som målgruppen deltar i. Dette notatet oppsummerer kommunenes- og bydelenes innsats for 2009.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10108