Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004

Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule

Fafo-notat 2004:27

Nettutgave

Utgitt: 2004 Id-nr.: 751