Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003

Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule

Fafo-notat 2003:26

Nettutgave

Utgitt: 2003 Id-nr.: 724