Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av satsingen under strategiplanen for Asia i perioden 1994-98

Karstein Haarberg og Stein Hansen

Fafo-notat 1999:09

Nettutgave

Denne rapporten omhandler Regjeringens Asiaplan og evaluerer dens virke siden oppstarten. Forskningsstiftelsen Fafo, i samarbeid med Nordic Consulting Group, fikk i november 1998 i oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet å evaluere planen.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 621