Fafo-notater

Rapportsøk

Helseopplysninger og privat forsikring
En kartlegging av reguleringspraksis i fem europeiske land

Eli Feiring

Fafo-notat 2000:17

Nettutgave

I dette notatet rapporteres funn fra prosjektet "Innhenting og bruk av helseopplysninger ved tegning av individuell livs- og helseforsikring i fem europeiske land". Prosjektet er finansiert av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Utgitt: 2000 Id-nr.: 650