Fafo-notater

Rapportsøk

Hva betyr Corporate Social Responsibility i praksis?
Fafos Rådsprogram 2006-2008

Per Kleppe

Fafo-notat 2007:09

Nettutgave

Corporate Social Responsibility – på norsk «bedriftenes samfunnsansvar» – er i de senere årene blitt noe som næringslivet liker å fremheve, men hvor mye betyr det i praksis? Er det bare honnørord som ikke påvirker bedriftenes atferd i særlig grad, eller er det en moralkodeks som kan komme til å bety mye for hvordan næringslivet opptrer, ikke minst i «svake» land i verden?
Notatet er en kort sammenfatning av den form disse kravene til bedriftene har fått og av den tvil mange har, ikke minst i «svake» land, til den praktiske virkningene av kravene. Det legges vekt på at ulik kontekst kan føre til store forskjeller i de effekter slike krav har i praksis. Notatet gir også omtale av forslag om hvordan kravene til bedriftenes samfunnsansvar kan styrkes og drøfter hvordan slike krav kan få økt støtte i opinionen.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10029