Fafo-notater

Rapportsøk

"I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig"
Evaluering av «Røyksignaler»

Marit Egge og Christine Friestad

Fafo-notat 2001:07

Nettutgave

Fafo har på oppdrag fra Den Norske Kreftforening evaluert undervisningsoppleggene «Ditt liv» og «Uten filter» som inngår i prosjektet «Røyksignaler».  «Røyksignaler» er et samarbeidsprosjekt mellom Statens tobakksskaderåd og Den Norske Kreftforening, og retter seg mot elever på yrkesfaglige studieretninger i videregående skole.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 663