Fafo-notater

Rapportsøk

Kjønnsforskjeller i sykefravær
En gjennomgang av noen sentrale aspekter ved kvinners sykefravær

Siv Øverås

Fafo-notat 1997:18

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 890