Fafo-notater

Rapportsøk

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

I dette prosjektet skal vi evaluere Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Fafo skal blant annet undersøke om traineeordningen bidrar til målet om å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser, og hva suksesskriteriene er for god måloppnåelse i trainee-programmet.


Fafo-utgivelser


Prosjektleder

Lise Lien

Oppdragsgiver(e)

Oslo kommune (Storbyforskning)

Prosjektperiode

april 2016
desember 2016