Fafo-notater

Rapportsøk

Sosial bakgrunn - et mangehodet troll
Hvorfor har sosial bakgrunn så stor betydning for gutters utdanningsvalg? Et forsvar for verdiforklaringen.

Jens B. Grøgaard

Fafo-notat 1997:14

Nettutgave

Utgitt: 1997 Id-nr.: 886