To datasett om motivasjon for etter- og videreutdanning

Dag Olberg

Fafo-notat 2001:05

Nettutgave

Dette notatet er en del av et større prosjekt som Fafo utfører på oppdrag fra LO. Prosjektets arbeidstittel er «Motivasjon for læring – barrierer, motivasjonsfaktorer og tiltak for å øke LO-medlemmers deltakelse i etter- og videreutdanning». Prosjektet er delvis finansiert av KUF gjennom prosjektet «Motivasjon, veiledning, informasjon».

Utgitt: 2001 Id-nr.: 661