Skip to main content
  • Roy Nielsen

Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

  • Fafo-notat 2011:04
  • Fafo-notat 2011:04

Formålet med dette notatet er å fremskaffe mer kunnskap om kreftpasienters rehabiliteringstilbud. Hvilke pasienter har behov for rehabilitering, hvem benytter rehabiliteringstilbudet og hvilke pasienter er det som opplever å ha rehabiliteringsbehov som ikke blir dekket?

  • Publisert: 3. januar 2011
  • Ordrenr. 10125
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere