Skip to main content
  • Andreas Gaarder

1992 og harmonisering av indirekte skatter

Konsekvenser og utfordringer for fagbevegelsen

  • Fafo-rapport 106
  • Fafo-rapport 106
Rapporten analyserer mulige virkninger aven norsk tilpasning til EFs forslag om harmonisering av indirekte skatter og avgifter. Rapporten redegjør for bakgrunnen, konfliktene og usikkerhetene knyttet til harmoniseringsforslagene, samt likheter og forskjeller mellom det norske systemet og EFs forslag. Norsk tilpasning til EFs foreslåtte system kan bl.a. berøre skatter og avgifter på alkohol, tobakk, matvarer og energi og virke inn på forbrukerpriser og offentlige inntekter.
  • Publisert: 20. januar 1990
  • Ordrenr. 106
Last ned publikasjonen