Skip to main content
  • Fafo-rapport 105
  • Knut N. Kjær

Fagbevegelsen og offentlig innkjøpspolitikk i Europa

  • Fafo-rapport 105
 
Rapporten analyserer konsekvenser og muligheter utviklingen aven europeisk offentlig innkjøpspolitikk kan få for norsk arbeidsliv og fagbevegelse. På den ene siden åpnes et marked på flere hundre milliarder for norske bedrifter ute, på den andre siden må norske bedrifter belage seg på å konkurrere med utenlandske firma om oppdrag i Norge. Ikke minst i offshoresektoren og byggebransjen reiser dette vitale spørsmål. Rapporten gir en grundig og oppdatert redegjørelse for vilkårene knyttet til EFs bestemmelser om offentlig innkjøp, bl.a. knyttet til anbud, arbeidsforhold, tariffavtaler og konsesjoner.
  • Publisert: 19. januar 1990
  • Ordrenr. 105
  • ISBN
    ISBN 82-7422-043-9
Last ned publikasjonen