Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidsrettede tiltak
Oversikt og erfaringer fra varehandelen

Therese Saltkjel og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2017:28

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Johan Røed Steen

Som virkemiddel i innsatsen for inkludering i arbeidslivet finnes en rekke ordninger og tiltak som skal fremme sysselsetting av personer med redusert arbeidsevne eller lav ansettbarhet. Slike arbeidsrettede tiltak skal bidra til at den enkelte øker sin mulighet til å få eller beholde et arbeid, og omfatter blant annet arbeidspraksis, tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. Denne rapporten omhandler arbeidsrettede tiltak, nyere endringer i tiltaksforskriften og effekter av tiltak. Et sentralt spørsmål er om ordningene har utilsiktede konsekvenser, herunder fortrengning av ordinært ansatte. Varehandelen, en bransje med et høyt antall deltakere på tiltak, er særlig vektlagt. Rapporten bygger på en gjennomgang av eksisterende forskning, intervjuer i varehandelen samt data fra en spørreundersøkelse til tillitsvalgte, med 2200 respondenter fra LOs forbund. Prosjektet er finansiert av Handel og Kontor (HK).

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20636