Fafo-rapporter

Rapportsøk

Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift
Bedriftsstudier – BU 2000

Rune André Fjelly

Fafo-rapport 325

Nettutgave

I Norge er det en stor andel små og mellomstore industriforetak hvor eieren eller en representant for eierfamilien sitter som daglig leder av bedriften. Daglig leders eierposisjon kan ha betydning for hva som preger kontroll og ledelse i foretaket. Dette kan igjen virke inn på hva slags forhold ansatte har til ledelsen. Når bedriftsutvikling settes på dagsorden, utgjør de etablerte relasjoner mellom partene et viktig element i selve samarbeidsgrunnlaget for endringsprosessen.

Denne rapporten retter søkelyset mot en eierledet industribedrift som har satt endring i form av en fleksibel arbeidstidsordning og arbeidsrotasjon på dagsorden. Hovedspørsmålet er hva som virker inn på de ansattes vilje til å delta i bedriftens utviklingsønsker. Foruten å se nærmere på hvordan ansatte oppfatter de to typene fleksibilitet, står også betydningen av de etablerte relasjoner mellom eierledelsen og ansatte sentralt i diskusjonen.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 325