Skip to main content
  • Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.)

Medbestemmelse og medvirkning

Bedriftsutvikling mot år 2000

  • Fafo-rapport 324
  • Fafo-rapport 324

Samarbeidsforsøkene på 1960-tallet la grunnen for arbeidstakernes deltakelse i bedriftsutvikling. Medbestemmelse og medvirkning er like fullt oppfattet og praktisert på svært ulike måter i norske bedrifter. Parallelt med utviklingen av bedriftsdemokratiet har vi også fått nye ledelsesformer og stadig nye måter å organisere virksomhetene på. Denne artikkelsamlingen drøfter hva som skjer i møtet mellom den norske samarbeidstradisjonen og de nye ledelses- og organisasjons-formene. Hva er bedriftsdemokratiets kår anno 1999?

  • Publisert: 26. mars 1999
  • Ordrenr. 324
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere