Skip to main content
  • Fafo-rapport 394
  • Anna Hagen og Elin Svensen

Billett til yrkeslivet

Sluttrapport fra evalueringen av Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo kommune

  • Fafo-rapport 394
 

Yrkesprøving er en praktisk prøveform som gjør det mulig å synliggjøre og dokumentere fagkompetanse som er tilegnet på andre måter enn gjennom det norske utdanningssystemet. Denne rapporten er sluttrapporten fra en evaluering av Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo. Formålet med evalueringen har vært å gi innspill i forhold til prinsippene for yrkesprøving, evaluere metodene for yrkesprøving, kartlegge arbeidslivets vurdering av yrkesprøving og kompetansedokumentasjon samt å vurdere samarbeidsrutinene i Oslo kommune og ansvarsfordelingen mellom involverte myndighetsorganer i yrkesprøving. Evalueringen har vært lagt opp som en prosessevaluering, med vekt på tilbakemelding og dialog med oppdragsgiver underveis i prosjektet. Sluttrapporten er en sammenfatning, og en oppdatering av erfaringer og resultater i Yrkesprøvingsprosjektet.

  • Publisert: 23. februar 2002
  • Ordrenr. 394
  • ISBN
    ISBN 82-7422-379-9ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere