Skip to main content
  • Fafo-rapport 392
  • Elin Svensen og Barbro Svensson

Innvandrere i fagbevegelsen

  • Fafo-rapport 392
 

Denne rapporten kartlegger organisasjonsgraden blant ikke-vestlige innvandrere ved hjelp av Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse blant ikke-vestlige innvandrere. I tillegg har vi gjennom dybdeintervjuer med tillitsvalgte i lokale organisasjonsledd innen fire LO-forbund undersøkt i hvilken grad en høy andel arbeidstakere med innvandrerbakgrunn påvirker klubbenes arbeid. Vi har vært opptatt av rekrutteringsprosesser, og om en høy andel medlemmer med innvandrerbakgrunn påvirker klubbenes dagsorden. Vi har også innhentet synspunkter på hva som kan forklare at innvandrere i mindre grad enn etnisk norske fagforeningsmedlemmer i dag har verv og sentrale posisjoner i fagbevegelsen.

Vi har også vært opptatt av å avdekke hvilke faktorer som motiverer innvandrere til aktivitet innen fagbevegelsen.

  • Publisert: 22. februar 2002
  • Ordrenr. 392
  • ISBN
    ISBN 82-7422-375-6ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen