Fafo-rapporter

Rapportsøk

Bolig og helse
Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken

Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2012:03

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Heidi Gautun, Arne Backer Grønningsæter

Fra 1 januar 2012 trådte samhandlingsreformen for helsetjenesten i kraft. Med utgangspunkt i en studie av to kommuner ses det i denne rapporten på hvilken betydning boligpolitikken vil kunne ha for om kommunene lykkes i gjennomføringen av reformen, og hvilken betydning samhandlingsreformen vil kunne få for sosial boligpolitikk i kommunene. I mangel av føringer fra sentralt hold har de to kommunene videreført sin sosiale boligpolitikk, uavhengig av samhandlingsreformen. Kommunene etterspør føringer fra sentrale myndigheter, både på helsetjenestesiden og boligsiden, for å integrere boligpolitikken i samhandlingsreformen.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20230