Fafo-rapporter

Rapportsøk

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport

Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2014:06

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling, Levekår og fattigdom

Prosjekt: Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Viggo Nordvik

Denne rapporten inngår i en evaluering av videreutdanningen metodisk boligsosialt arbeid. Dette studietilbudet er særlig innrettet mot oppfølging av brukere. Vi ser nærmere på innholdet i studiet i lys av kompetansebehovet innenfor området boligsosialt arbeid. Hvem er deltakerne, hvilke fag og hvilken yrkesbakgrunn har de, og hvilke tjenestesteder arbeider de innenfor? Hvordan vurderer tjenestestedene studiets relevans, og hvilken motivasjon for og forventninger til studiet har deltakerne og deres ledere? Til slutt presenterer vi en undersøkelse om andre høgskolers interesse for å etablere et lignende studietilbud.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20353