Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling

Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport

  • Fafo-rapport 2014:06
  • Fafo-rapport 2014:06

Denne rapporten inngår i en evaluering av videreutdanningen metodisk boligsosialt arbeid. Dette studietilbudet er særlig innrettet mot oppfølging av brukere. Vi ser nærmere på innholdet i studiet i lys av kompetansebehovet innenfor området boligsosialt arbeid. Hvem er deltakerne, hvilke fag og hvilken yrkesbakgrunn har de, og hvilke tjenestesteder arbeider de innenfor? Hvordan vurderer tjenestestedene studiets relevans, og hvilken motivasjon for og forventninger til studiet har deltakerne og deres ledere? Til slutt presenterer vi en undersøkelse om andre høgskolers interesse for å etablere et lignende studietilbud.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 20353