Fafo-rapporter

Rapportsøk

Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland

Fafo-rapport 2016:44

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Den kompliserte omleggingen – hva blir virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon?

Det diskuteres å erstatte dagens offentlige tjenestepensjon med en ny påslagsmodell. Rapporten analyserer hvordan en påslagsmodell slår ut i årlig pensjon for NTL-medlemmer ved ulike uttaksaldre. NTL-medlemmene forventes å få relativt lange yrkeskarrierer, og mange kan få like god pensjon ved 65 år og 67 år. På den andre siden er det en del, særlig blant de eldste, som har kortere karrierer og vil tape på en omlegging. En betydelig del av medlemmene ønsker også å gå av ved 62 år og vil kunne få mindre i et nytt system. Skal en stor gruppe komme like godt eller bedre ut ved en omlegging, må også sparesatsene overstige 5 prosent i en ny påslagsmodell. En omlegging vil nærmest uansett skape tapere og vinnere. Det gjør omleggingen komplisert.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20606

English Abstract

Ny offentlig tjenestepensjon. Vedlegg til Fafo-rapport 2016:44