Fafo-rapporter

Rapportsøk

Det gamle landet og havet
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020

Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2013:28

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Prosjekt: Rekrutteringsutfordringer for maritim næring mot 2020

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Jon Rogstad

Hva kreves for at Norge skal forbli en maritim stormakt? Spørsmålet er motivert ut fra en bekymring for at det skal oppstå mangel på norske sjøfolk fram mot 2020. Uroen er dels knyttet til manglende kapasitet i høyskoler og på fagskoler, dels til at arbeidstakere som arbeider innen de tradisjonelle delene av den maritime næringen skal søke seg til rigg. Med bruk av kvantitative og kvalitative data beskrives, analyseres og diskuteres problemets omfang og årsaker.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20318