Fafo-rapporter

Rapportsøk

En ideell forskjell?
Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten

Hanne Bogen og Arne Grønningsæter

Fafo-rapport 2016:30

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Hva særpreger spesialisthelsetjenester levert av ideelle organisasjoner, og hva kan disse tilføre som offentlige og kommersielle aktører ikke kan i samme grad? Er det vesentlige forskjeller mellom ulike leverandører på dette tjenesteområdet som det er viktig å legge til rette for også i fremtiden? I denne rapporten tar vi for oss rollen ideelle aktører spiller innen spesialisthelsetjenesten, omfanget og innretningen på tjenestene, og hvordan de som bestiller og finansierer, de som utfører tjenestene og de som mottar dem, ser det.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20592