Skip to main content
  • Fafo-rapport 2015:34
  • Inger Marie Hagen

Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling

  • Fafo-rapport 2015:34
 

De bedriftsdemokratiske ordningene – plikten til å etablere bedriftsforsamling og ansattes rett til å kreve styremedlemmer – er en av de viktigste reformene i arbeidslivet. Gjennom deltakelse i eiernes organ skulle de ansatte delta i sentrale beslutninger. Reformen ble innført i 1972, og drøyt 40 år etterpå har de to ordningene skilt lag. I dag er det bare et fåtall bedriftsforsamlinger igjen, mens retten til styrerepresentasjon er blitt en naturlig del av norsk selskapsstyring. Rapporten ser på bedriftsforsamlingen i lys av idealer om bedriftsdemokrati og er en oppfølging av Fafo-notat 2014:04, hvor bedriftsforsamlingens rolle i et eierstyringsperspektiv var tema.

  • Publisert: 22. juni 2015
  • Ordrenr. 20439
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0227-4 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0228-1 (nettutgave)ISSN 0801-6143