Skip to main content
  • Hanne Bogen og Anne Huser

Evaluering av finansieringsordningen i barnevernet i Oslo kommune

  • Fafo-rapport 483
  • Fafo-rapport 483

Rapporten tar for seg den nye finansieringsordningen for barnevernet i Oslo. Ordningen innebærer at budsjettet for plassering i barnevern-institusjoner nå er fordelt til bydelene, slik at bydelene selv kan vurdere om midlene fortsatt skal brukes til institusjonsplasseringer eller om hjelpetiltak i hjemmet i større grad skal vurderes. Barnevernsfaglig er det ønskelig at tiltaksbruken i større grad dreies mot hjelpetiltak i hjemmet. Rapporten vurderer om endringen av finansieringsordningen støtter opp om en slik ønsket utvikling, og hva ved ordningen som eventuelt motvirker dette.

  • Publisert: 20. februar 2005
  • Ordrenr. 483
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere