Skip to main content
  • Fafo-rapport 369
  • Mary Dupont og Jon Are Lian

Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt

  • Fafo-rapport 369
 
Norsk Folkehjelps nettverkskredittprosjekt ble startet opp i 1997 i Oslo og i 2000 i Bergen. Nettverkskredittmodellen er basert på ideene til Grameen Bank i Bangladesh, og ulike prosjekter i USA.

Denne evalueringsrapporten har to deler. I første del foretar Mary Dupont en gjennomgang av modellen for nettverkskreditt, og ser på hvordan den er utformet for å passe til det norske samfunnet. Hun peker også på hvordan Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt kan utvikles videre, for å møte behov hos den primære målgruppen: Bedriftsetablerere med flyktninge- og innvandrerbakgrunn.

I andre del av denne rapporten foretar Jon Are Lian en evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt med utgangspunkt i intervju av brukere. Evalueringen viser i hvilken grad prosjektet lykkes i å nå sine målsettinger, både når det gjelder å treffe riktig målgruppe, og å hjelpe innvandrere til økt økonomisk selvstendighet og integrasjon.

Denne evalueringen er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.
  • Publisert: 11. februar 2001
  • Ordrenr. 369
  • ISBN
    ISBN 82-7422-354-3ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen