Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fagopplæring i kommunesektoren

Hanne Bogen

Fafo-rapport 209

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Denne rapporten tar for seg satsingen på fagopplæring i kommunesektoren. Fagopplæring som opplæringsform har vært mer utbredt i privat enn i offentlig sektor. Fagopplæring kan både innebære kompetanseheving blant ansatte gjennom den såkalte §20-ordningen og opprettelse av lærlingplasser til ungdom. Kommunesektoren har nedfelt en målsetting om å opprette 5000 lærlingplasser hvert år. Rapporten drøfter forhold ved fagopplæringsordningen som blir sentrale ved en kommunal satsing. Den presenterer også resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse som belyser kommunesektorens syn på fagopplæring og hvilke planer man har for en ytterligere satsing.

Utgitt: 1997 Id-nr.: 209