Skip to main content
Jon Erik Dølvik

Farvel solidaritet?

Internasjonale utfordringer for den norske arbeidslivsmodellen

 • Fafo-rapport 271
 • Fafo-rapport 271

Dette er en av publikasjonene fra rapportserien i prosjektet Det 21 århundrets velferdssamfunn. Det er en omfattende serie med stor faglig spennvidde og flere bidrag fra forskere i inn- og utland. Sentrale temaer som dekkes i rapportserien er:

 • arbeidslivet med vekt på globalisering, næringsutvikling og sysselsetting; kompetanse, etter- og videreutdanning; forhandlinger og trepartssamarbeid
 • hverdagslivet med vekt på familie, nærmiljø og frivillige organisasjoner; normer, holdninger og verdier
 • velferdstjenester med vekt på helse, omsorg og sosial trygghet; velferdsstat, privatisering og levekår
 • velferdsytelser med vekt på pensjoner, inntektssikring og fordeling; økonomisk ulikhet og fattigdom
 • Publisert: 4. februar 1999
 • Ordrenr. 271
 • ISBN
  ISBN 82-7422-283-0

Fafo-forskere