Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fast i fisken?
Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne

Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen

Fafo-rapport 059

Nettutgave

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes

Utgitt: 1986 Id-nr.: 059